Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Corona-restriktioner i kirkerne

Sådan arbejder vi med de udmeldte corona-restriktioner

Simeon-Sankt Johannes Sogn følger naturligvis alle udmeldte corona-restriktioner og gør et stort arbejde i at implementere restriktionerne, således at alle, der kommer og arbejder i sognet, kan føle sig trygge.

Kirkerne er underlagt Kirkeministeriets restriktioner, og disse restriktioner kan godt afvige fra andre regler, som regeringen har indført. Læs evt. mere på https://www.km.dk/covid-19-information

Forholdsregler for at undgå smitte

 • Afstand
 • Sprit
 • Udluftning
 • Arbejdets organisering og tilrettelæggelse
 • Øvrige sikkerhedsforanstaltninger
 • Øget rengøring og engangsservice

Alle medarbejdere og andre skal holde min. 1 meters afstand til hinanden for at undgå overførsel af smitte. Det gælder i alle sammenhænge, ved møder, spisning og andet samvær. Ved sang skal der holdes 2 meters afstand.

Alle medarbejdere og andre skal ofte spritte hænder/vaske grundigt hænder. Det gælder, når man møder på arbejde, når man går fra rum til rum, når man f.eks. har handlet og vender tilbage til kirken og lign. Generelt skal der opholdes et højt niveau af hygiejne.

Der skal som hovedregel luftes ud en gang i timen i ca. 10 min. Ved udluftning menes gennemtræk, hvis det er muligt. Det betyder, at der skal luftes ud mellem tjenester, efter højmessen, mellem babysalmesanghold, i legestuen, på kontorer og lign.

Arbejdet organiseres på en måde, så det er muligt at arbejde med afstand. Hvis sundhedsmyndighederne henstiller til hjemmearbejde, arbejder kordegnene på skift for at mindske muligheden for smitte.

Borgere henvises til at vente uden for kordegnekontoret.

Der er indkøbt mundbind og visir og plastikhandsker, som alle opfordres til at bruge i situationer, hvor der er mange mennesker, f.eks. ved en tjeneste hvor der er mange gæster, eller hvor den enkelte føler, at det er svært at holde den krævede afstand, eller hvis den enkelte føler sig særlig udsat.

Der er opsat afskærmning på skrivebordene på kordegnekontor og på administrationschefens kontor.

Alle kontaktflader, dvs. håndtag, stikkontakter, ryglæn, bordflader og lign. skal jævnligt aftørres med sprit. Generelt skal der opholdes et højt rengøringsniveau i kirkerne og øvrige lokaler.

Der opfordres til kun bruges engangsservice til drikke- og madservering og lade en person med afsprittede handsker/plastikhandsker står for udskænkning og servering.

Gudstjenester og øvrige aktiviteter i sognet

Alle gudstjenester og aktiviteter afvikles under omhyggelig hensyntagen til de udmeldte corona-restriktioner

Nadvergang afvikles på følgende måde i Simeons og Sankt Johannes Kirke: 

Oblat ligger i lille plastikglas, og vin er hældt op et andet lille plastikglas = 1 sæt

Præst iført visir/mundbind stiller 5 sæt klar på alteret og indbyder 5 personer, der går til alters iført mundbind/visir.

Efter altergang smider personerne selv deres bægre ud i skraldespanden

Kirketjener spritter alteret af og proceduren gentages.

Koncerter

Koncerter afvikles på følgende måde: 

 • Musikere står med 2 meters afstand til alle sider
 • Fra koret/bandet og ned til 1. kirkebænk vil der være min. 2 meter. Der må ikke sidde gæster på de første 2 bænkerækker. Det vil sige, at afstanden fra kor/band til publikum er ca. 5-6 meter.
 • Publikum skal have mundbind/visir på, når de går ind i kirken, Når de sidder ned, må mundbind/visir tages af. Publikum skal sidde med 1 meters afstand til hinanden.
 • Koncerter vil vare max. 1 time
 • Når koncerten er slut, vil personalet styre hvem der forlader kirken først. Det vil være bagerste bænk, der går først ud ad kirken, derefter 2. bagerste bænk osv.
 • Alle døre i kirken vil blive åbnet for at skabe udluftning og gennemtræk.
 • Publikum skal passe på med at forsamles uden for kirken, da forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder, når man er uden for kirken.
 • Der vil være personale til stede, der hjælper med afviklingen af koncerten.

Hvis du har spørgsmål til sognets håndtering af corona-restriktionerne, er du velkommen til at kontakte administrationschef Tonie Rudby, på mail: tru@km.dk eller mobil 30 29 09 29.