Kirke- og kulturmedarbejdere

Miriam Jul Jensen arbejder med børn i alle aldre, med musik og arrangementer i vores kirker. 

Du kan træffe Miriam på mail mj@km.dk eller på telefon 40 28 03 27. Fredag fri.
I kirkebladet (maj 2018)  bragte  vi en en artikel om Miriam og hendes arbejde. Den kan du læse her: Fællesskabets styrke. 

Marlene Wind er Kirke - og kulturmedarbejder på ældreområdet. Hun arbejder med formidling til ældre på mange forskellige måde. Fra plejehjemsgudstjenester til filmcafé, fortællecafé, sogneture og torsdagsspisninger.  

Kontakt Marlene på tlf. 91 17 72 20 eller mail mar@km.dk. Træffetid tirsdag og torsdag.

I kirkebladet (maj 2019)  bragte  vi en en artikel om Marlene og hendes arbejde,. Den kan du læse her: Fællesskab på tværs af generationer