Rytmik i kirken

I januar og februar vil der være et forløb med Kirkerytmik for børn fra 2-4 år og en af deres voksne.
Første gang mandag den 14. januar klokken 15.30 i Sankt Johannes Kirke.

Til Kirkerytmik kommer vi til at at lege med musikken i kirkens smukke rammer. Både børn og voksne deltager aktivt, så musikken danne ramme om et helt særligt nærvær.